2018 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
2019 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
11:11:11
A FELEMELKEDÉS FÉNYKAPUJA
 
ÚJ CIKLUS FÉNYTERVÉNEK LEHORGONYZÁSA

 
 


A FELEMELKEDÉS FÉNYKAPUJA

11:11:11

ÚJ CIKLUS FÉNYTERVÉNEK LEHORGONYZÁSA

2018.11.11. 10.00.-18.00.

2018.-év a 11.-es szám rezgését hordozza, ezen év energetikai csúcspontja a 11.-ik hónap 11.-ik napjára esik, mivel ekkor a 11.-es mester kód háromszoros erővel hat, és létrejön egy dimenzióátjáró a földi-alsó és az égi-felső tudatossági szintek között.

A 11:11:11 energiaportál a megosztottságból az egységtudatosságba emelő fényhíd, amely által a dualitásból a szeretetegységbe emelkedhetünk fel.

A 11:11:11 a szellem, lélek és test hármas minőségére ható mester kód, amely az isteni énünkkel való egység megteremtését teszi lehetővé és felébreszti bennünk az isteni tudatosságunk teremtő hatalmát.
 
A 11:11:11 összege a 33-as szám, amely krisztusi minőséget hordozza, segítve a szeretet tudatosság és a krisztusi út kibontakozását.

A 11:11:11 energiakapuján keresztül a krisztusi háló új isteni tudatból eredő teremtő energiákkal töltődik fel, amelyek az emelkedés következő fázisának fénykódjait tartalmazza. Az új hullám a Föld felemelkedését mozdítja elő, átalakulást és változást hoz egyéni és kollektív szinten egyaránt.

Ezen a napon nagy jelentőségű fénykapu nyílik meg, amelyen keresztül a Földre magas rezgésű isteni energiák, egységet teremtő fényerők és tudat emelő fénykódok érkeznek hozzánk. Az új és intenzív energia hullám a tudati horizont kiszélesítését és felsőbb tudati szintek integrálását segíti.

A 11:11:11 energiakapuján keresztül a felemelkedés új ciklusának fényterve kerül lehorgonyzásra, amely által a szellemi fejlődés, a spirituális ébredés és a magasabb szintű tudatosság kibontakozása válik lehetővé.

Az energiaportál által érkező tudat felszabadító energiák a spirituális tudatosságunk magasabb szintjének elérését és isteni fényminőségeink integrálását segíti. Lehetővé válik, hogy felsőbb nézőpontból legyünk képesek rálátni az életünkre, az életfeladatunkra és az isteni küldetésünkre, amellyel a Föld felemelkedését szolgáljuk. Lehetővé válik, hogy összekapcsolódjunk a Fény Égi Tanácsával, és lehorgonyozzuk az új teremtő fénykódokat az 5. dimenziós Föld kristályhálójába és sorstervünk energetikai fénytereibe.

Erre a napra a Felemelkedett Mesterek és a Felemelkedés Fénytervének Égi Tanácsa, egy rendhagyó és kiemelkedően fontos új fényprogramot adtak át számunkra.

Ezen a napon a 11:11:11 felemelkedés fénykapuján keresztül magas szintű isteni energiákat és mester kódokat horgonyzunk le. Felemelkedünk az egységtudatosság fénymezejébe, amelyen keresztül az új ciklus teremtő fénykódjait integráljuk. Új tudatossági szintre emelkedünk fel és égi küldetésünk megvalósításához szükséges energiákat horgonyzunk le, amelyek által megvalósíthatjuk életutunkat, égi küldetésünket és beteljesíthetjük isteni fénytervünket.
I.    ENERGETIKAI GYÓGYÍTÁS ÉS FELHANGOLÁS

A magasabb szintű energiák befogadásához és a felsőbb tudati mező megtartásához elengedhetetlen az energetikai rendszer megtisztítása, gyógyítása és felhangolása.

Az első médiumi közvetítésben az égi fényküldöttek segítségével energetikai gyógyításban és felhangolásban részesülünk.  Megtisztítjuk az energiatestünket a negatív energiák lenyomataitól. Kioldjuk az ősgenerációs sejtemlékezet öröklött vagy szerzett traumáit. Oldani fogjuk az energiatest blokkjait, és magasabb vibrációs szintre emeljük csakrák és a finom fénytesteink energiamezejét. Megújítjuk a sejtjeink kristály energiaterét és aktiváljuk a kristályfénytestünket. Sejtszintű és DNS.-t megújító kvantumfényeszenciális gyógyítás által az eredendő ősi 12 szálas DNS struktúránkat állítjuk helyre.
Kristályfény energiákkal és fénykódokkal újrahangoljuk a morfongenetikus mezőt és aktiváljuk a MER-KA-BA- t a felemelkedés „fényjárművét”.
II.    MESTER KÓDOK INTEGRÁLÁSA ÉS AZ ÚJ CIKLUS FÉNYTERVÉNEK LEHORGONYZÁSA

A második közvetítésben égi segítőink támogatásával megnyitjuk az a 11:11:11.-es Felemelkedés Fényportált, integráljuk a mester kódokat és  lehorgonyozzuk az új ciklus fénytervét.

Felemelkedünk az EGYSÉG FÉNYTEMPLOMÁBA és összekapcsolódunk a magasabb énünk tudatossági fényterével és az isteni énünk teremtő energiáival. Lehorgonyozzuk és integráljuk az Isteni Fénymissziónk Fénytervét, amiért a jelen időben a Földre leszülettünk.
Aktiváljuk az isteni tervünk és életfeladatunk fénykódjait, hogy tudatosan haladhassunk az önmegvalósítás útján, és visszaemlékezhessünk küldetésünkre, sorsfeladatunkra, magasabb céljainkra és a létünket vezérlő sorsrendező elvekre.
Tudatilag megnyílunk a magasabb énünktől, szellemi vezetőinktől és angyalainktól érkező tanítások és útbaigazítások befogadására.
Aktiváljuk a felsőbb énünkkel való egységben létezés energetikai központjait és fénytesti rétegeit. Lehorgonyozzuk mindazon segítő energiákat fizikai, lelki és szellemi síkba, amelyek által megvalósíthatjuk életutunkat, égi küldetésünket és beteljesíthetjük isteni fénytervünket.

Tudatosan elfogadjuk a számunkra kijelölt helyet az ÚJ FÖLD fénytervében, hogy társteremtőkké válhassunk az isteni teremtésben.
TANÍTÁSOK ÉS MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSEK TÉMÁI:

-    11:11:11 FÉNYKAPUT MEGNYITÓ SZERTARTÁS
-    A FELEMELKEDÉS ÚJ CIKLUSÁNAK FÉNYTERVE
-    A KÖZPONTI NAP FÉNYERŐTERÉNEK LEHORGONYZÁSA
-    TUDATI MEZŐK FELHANGOLÁSA
-    MAGASABB TUDATI SZINTEK INTEGRÁLÁSA
-    AZ EREDENDŐ ISTENI FÉNYMÁS ENERGETIKAI MINTÁINAK ÚJRA AKTIVÁLÁSA
-    12 SZÁLÚ DNS AKTIVÁLÁS
-    MER-KA-BA AKTIVÁLÁS
-    A SEJTEK KRISTÁLY MEZEJÉNEK MEGÚJÍTÁSA
-    KRISTÁLY FÉNYTEST AKTÍVÁSÁSA
-    AZ ÚJ CIKLUS TEREMTŐ FÉNYKÓDJAINAK LEHORGONYZÁSA
-    ÉGI KÜLDETÉS ISTENI FÉNYTERVÉNEK LEHORGONYZÁSA


… és még sok minden más, amit az égi fénylények ezen a napon számunkra átadnak


Égi patrónusok: Jézus, Metatron arkangyal, Michael arkangyal, Rafael arkangyal, Raziel arkangyal, Saint Germain, Astrea Elohim, Serafis Bey, Melkizédek, Antariel arkangyal, Arkturuszi fényküldöttek, és a Felemelkedés Fénytervének Égi Tanácsa

Jelentkezés szükséges!
1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház - Juhar terem
 (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 11.000.-
Aysha