2018 - Június
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2018 - Július
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
2018 - Augusztus
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
HÓRUSZ SZEME MISZTÉRIUM BEAVATÁS
2018.06.10. 10.00.-18.00.
 
HARMADIK SZEM BEAVATÁSA, TISZTÁNLÁTÁST BLOKKOLÓ ÁRNYÉKMINTÁK OLDÁSA ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA  
 


HÓRUSZ SZEME MISZTÉRIUM BEAVATÁS  

2018.06.10. 10.00.-18.00.

HARMADIK SZEM BEAVATÁSA, TISZTÁNLÁTÁST BLOKKOLÓ ÁRNYÉKMINTÁK OLDÁSA ÉS SZELLEMI KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA  

Ebben az időszakban a Nap a Bika csillagkép szarvai között jár az Orion csillagkonstelláció felett. A Bika szarvai között lévő Napkorong, a szellemi világosság ősi jelképe, az évkör fejlődési ciklusában a Nap e stációja a csillagos égbolton, a magasabb szintre való emelkedés lehetőségét közvetíti. A Bika szarvai az istenek útjára emelő erőt képviselik, a fény felé való szellemi megnyílást és a magasabb világokból érkező égi üzenetek befogadását teszik lehetővé.

A szellemi emelkedést ebben az időszakban a Tejúton tartózkodó Merkúr is segíti, amely az Orion öv beavató csillagaival kerül együttállásba. A Merkúr a hermetikus tudás, a tanulás, a megismerés és a megértés bolygója. Az összegző gondolkodás, az értelmi képességek, a kommunikációs készségek és a közvetítői adottságok tartoznak hozzá. Az Orion öv beavató csillagaival való együttállása, a magas szintű szellemi beavatás csatornáját nyitja meg számunkra.

Ezen időszakban az isteni szférákból érkező tudatemelő égi fényerők és beavató csillagfénykódok a magasabb szintű tudás befogadásának lehetőségét hozzák el, mely által lehetővé válik, hogy spirituális önvalónk erői növekedjenek, szellemileg emelkedjünk és magasabb tudatossági szintre lépjünk.
A Hórusz Szeme az egyiptomi misztérium iskola neve volt, alapítója Impotep főpap, aki Hermész Triszmegisztosz néven vált ismerté. A Hórusz Szeme Misztériumiskola a tanítványok számára a szellemi fejlődés felgyorsítását tette lehetővé és a magasabb szintű tudatosság elérését szolgálta. A megfelelő tudás és képzés által a magasabb rendű szellemi képességek kibontakozását segítette. Papjai és papnői a fény útján vezették a tanulókat, felfedték előttük az univerzum titkait, Isten természetét és az isteni erők működését. Titkos tudás átadásával és rezgésszínt növelő szellemi gyakorlatokkal felgyorsították a spirituális fejlődést és fejlesztették az érzékfeletti képességeket. Az idő és a tér korlátai közül való kiszabadulást tanították, hogy lehetővé váljon az isteni önvalóra ébredés.

Hórusz Szeme a tisztánlátás ősi szimbóluma, a felébredt és megvilágosult emberi tudat jelképe.

Hórusz, a sólyom jelképezi az emberi lelket, aki számos és különféle életek után a tanulási folyamat végére ér, és megérti a világmindenség igazságait. Spirituálisan újjászületik, szellemileg világosságot nyer és a magasabb szintű tudás birtokába kerül. Hórusz az isteni önvalójára ébredt ember, aki a fény erejével legyőzi a sötétség erőit, felülemelkedik minden anyagi korláton és szabaddá válik.

Hórusz Szeme a harmadik szem jelképe. A harmadik szem a szellemi világ észlelésének és megértésének központja, amely egyben kapuja is a magasabb szférák birodalmának. Az emlék-szem, az előző életbeli emlékek feltárója, általa tudjuk megérteni és feldolgozni a múltból hozott és a jelenben ismétlődő tanulási feladatokat. A harmadik szem a bölcsesség szférájába nyíló ajtó és a tudás megszerzésének eszköze. Képessé tesz minket arra, hogy az álmok, a meditatív állapotok és az intuíció által észlelhessük a szellem világ üzeneteit. A tisztánlátás képessége szellemi fejlettségünk, tudatosságunk és rezgésszintünk fokozatos emelkedésével fejlődik ki bennünk.

Eme különleges napon a Hórusz Szem Misztériumiskola szellemiségét megidézve, Hórusz isteni fényerejével, oldjuk a tisztánlátást blokkoló fátylakat és energetikai lenyomatokat, aktivizáljuk a homlok csakrát és a harmadik szem energetikai központját, fejlesztjük a harmadik szem tisztánlátó képességét.
I.    TISZTÁNLÁTÁST BLOKKOLÓ ÁRNYÉKMINTÁK ÉS FÉLELMEK OLDÁSA

A tisztánlátás képessége eredendően bennünk rejlő adottság, amely nem más, mint a transzcendens valóság érzékelése álmok, képek és látomások formájában. A mindennapi életünkben a tisztánlátás által vagyunk képesek átlátni az életünk körülményeit, felismerni a tanulási feladatokat, megérteni az összefüggéseket és meglátni a jövő lehetőségeit. A tisztánlátás képessége a szellemi és lelki fejlettségünkhöz mérten aktivizálódik, de számos blokk lehet, amely gátolhatja a kibontakozását.

Az első médiumi közvetítésben oldani fogjuk a tisztánlátást blokkoló energetikai lenyomatokat és árnyékmintákat. Felszabadítjuk, mindazon szellemi képességeinket és spirituális erőpotenciálokat, amelyeket az árnyékerők blokkoltak le. Az égiek fényerejével kioldjuk a mágikus árnyék pecséteket. Felszabadítjuk azon szellemi részeinket, amelyeket elvesztettünk és spirituális képességeink hordozói. Megtisztítjuk a homlok csakrát és a harmadik szem energia terét, oldjuk a szellemi gátakat és azon energetikai blokkokat, amelyek fátyolként takarják és elhomályosítják a tisztán látás képességét. Megtisztítjuk a spirituális fénytereinket és a tisztánlátáshoz tartozó energetikai központokat. Oldani fogjuk a homlok csakra blokkjait, a szellemi vakságot okozó fátylakat és energetikai zárványokat. Oldjuk a spirituális képességek megnyílását gátló félelmeket, régi fogadalmakat és előző életekben szerzett traumák emlék lenyomatait.

II.    ARANY PIRAMIS SZENTÉLYE
HÓRUSZ SZEME MISZTÉRIUM BEAVATÁS

A Hórusz szem az isteni tudat része, amely mindent tud és mindent lát, ítélet mentesen szemlélődik a világban, „amint fent, úgy lent”. Szellemileg magasra tud emelkedni, és képes bármely részletre összpontosítani. Összefüggések által az univerzumot mozgató elvekre ismer rá, analógiák törvényszerűségében az isteni titkok tárulnak fel előtte. Hórusz útja a szellemi szabadság elérésének és az isteni tudat kifejlődésének ösvénye.   

A második médiumi közvetítésben égi világba utazunk, az Arany Piramis fényszentélybe, ahol Hórusz Szeme Misztériumát őrzik. Találkozunk a felemelkedett mesterekkel, akik tanítói és beavatói az ősi bölcsességnek, és egykoron a magas szintű misztériumiskolák szellemi tudását horgonyozták le.  Eme különleges szakrális térben egyéni beavatásban részesülünk, hogy szellemi képességeink és tudatszintünk magasabb szintre emelkedjen. Felszabadítjuk a bennünk rejlő tudást. Aktiváljuk az előző életekben már megszerzett beavatások fénypecsétjeit és szellemi minőségeit. Befogadjuk a tudatemelő égi fénykódokat, a magasabb szintű tudás elérésének szellemi erőit és spirituális képességeket aktiváló energiákat. Aktiváljuk a harmadik szemünket, a tobozmirigyben lévő „éteri-kristályt”, amely a tisztán látás képességének energetikai érzékszerve. Megújítjuk spirituális erőinket és aktiváljuk azon képességeinket, amelyek égi küldetésünk megvalósításához a jelen inkarnációban szükségünk van.A Nap tanításai:

-    Hórusz Szeme Misztériuma
-    Egyiptomi misztériumok fogalomtára
-    Energia testek egyiptomi nevei és feladatuk
-    Spirituális képességek felébresztésének feltételei
-    Ősi tudás ébredése és újkori szerepe
-    A Foton öv tudatébresztő hatása
-    Homlok csakra hozzárendeltetései
-    Homlok csakra tisztítása és feltöltése
-    A tobozmirigy mint észlelés eszköze
-    Tisztánlátás fajtái
-    Aktiváló és fejlesztő technikák
-    Belső látás fejlesztése
-    Harmadik szem aktiválása
-    Tisztánlátás fejlesztése


A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni szellemi és lelki érettséghez, és kollektív aktuális folyamatokhoz.

Égi patrónusok: Ízisz, Ozirisz, Hórusz, Thoth, Maat, Serafis Bay, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Raziel arkangyal, Haniel arkangyal, Rafael arkangyal

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.
Jelentkezés szükséges!

A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 10.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)