2018 - Június
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2018 - Július
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
2018 - Augusztus
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
NYÁRI NAPFORDULÓ
2018.06.21. Csütörtökön 18.30.-21.30.
 
ORIONI BEAVATÓ CSILLAGFÉNYKÓDOK INTEGRÁLÁSA ÉS
ISTENI ÉNÜNK FÉNYEREJÉNEK LEHORGONYZÁSA
A NYÁRI NAPFORDULÓ NAPJÁN 
 


ORIONI BEAVATÓ CSILLAGFÉNYKÓDOK INTEGRÁLÁSA ÉS
ISTENI ÉNÜNK FÉNYEREJÉNEK LEHORGONYZÁSA
A NYÁRI NAPFORDULÓ NAPJÁN

2018.06.21. 18.30.-21.30.

A nyári napforduló napja a fény diadalának ünnepe, mivel ekkor érjük el a fény kibontakozásának tetőpontját. A Nap égi útján a legmagasabb ponton jár, és a világosság erői külső és belső világunkban a legfelsőbb szinteket érik el.

A Nap a Tejúton tartózkodik, a fény isteni erőit ezen a napon a legmagasabb szinten érhetjük el.

A nyári napforduló mágikus erejű nap, mert ezen a napon nyíló égi fénykapu lehetővé teszi a karmikus körforgásból való kiemelkedést. Ezen nap szakralitása, a fény általi beavatás minőségét  és magasabb tudatossági szintre való felemelkedés lehetőségét hordozza.

 A fény diadalának napját az Orion csillagvilág magas szintű beavató fényerői hatják át, a Nap Orion kezével és vállával kerül együttállásba, ekkor jön el az ideje az égi küldetés felvállalásának és fénnyel való teremtés megvalósításának.

Orion égi alakja, akit az ősi legendák Nimróddal vagy Ozirisszel is azonosították, a Tejútról hozza le a magas szintű tudást, az Isteni teremtő erőket és az égi világ fényminőségeit, hogy spirituálisan újjászülethessünk, lélekben felszabadulhassunk, és megkaphassuk azon égi segítő energiákat, amelyek által kiteljesedhet életutunk, valódi önvalónk és égi küldetésünk.

Az Orion magas szintű „beavató” csillagkép, mely minőségi változás és szintemelkedés lehetőségét hordozza. Az Orionból kapjuk a tudás fénykódjait, a tudtaemelő égi beavatást, az égi felhatalmazás isteni tervét és az isteni képmás fénymintáját, amely által kiemelkedhetünk az anyagból és istenemberré válhatunk.
A nyári napforduló napjának estéjén, Orion szakrális beavató erejéről szóló előadás lesz. Az isteni énünkkel való egység megteremtéséről és isteni fényerőink lehorgonyzásának lehetőségeiről tanulunk. Médiumi közvetítésben felemelkedett mesterek és arkangyalok égi segítségével, az Orionból érkező beavató fénykódokat és energiákat horgonyozzuk le, a Földön vállalt fényküldetés égi tervének felvállalásához és megvalósításához.

Médiumi közvetítésben Metatron arkangyal vezetésével és Michael arkangyal égi fényerejével leoldjuk a fénytereinkben rögzült régi karmikus hatások lenyomatait, amelyek útját állják a karmikus körből való kiemelkedésünknek. Elengedjük a régi önazonosságunk fénytelen minőségeit, hogy felszabadíthassuk a bennünk rejlő isteni fényminőségeket.

Felemelkedünk a Felszentelés Égi Fénytemplomába ahol az ORIONI ELOHIM FÉNYTANÁCS angyalaival és mestereivel új tudatossági szintre emelő beavató fénykódokat integrálunk. Összekapcsolódunk az Isteni Énünk jelenvalóságának fénymezejével, amely által lehetővé válik az isteni tervünk megvalósítását és isteni énünk fényerejének kibontakozását segítő égi energiák befogadása.  

A felemelkedés fénytervében vállalt küldetésünk megvalósításához égi felszentelésben részesülünk. Orioni beavató fénykódok által lehorgonyozzuk, a számunkra elérhető legmagasabb szintű tudás fénymagjait. Integráljuk az Isteni énünk teremtő fényerőit és fényminőségeit, hogy tudatosságunk és rezgési frekvenciánk magasabb szintre emelkedhessen fel. Megújítjuk isteni fényerőinket szellemi, lelki és energetikai szinten, hogy életutunk, fényküldetésünk és igaz önvalónk kiteljesedhessen.
A program teljessége a médiumi közvetítés, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni szellemi és lelki érettséghez, és kollektív aktuális folyamatokhoz.

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.

Jelentkezés szükséges!
Vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 3.500 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)