2017 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
2018 - Február
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
BEAVATÁS A KRISZTUSI TUDATOSSÁG HÁRMAS EREJÉBE
2017.12.17.10.00.18.00.
 
SZÍVBEN REJLŐ SZERETETERŐ FELSZABADÍTÁSA, KRISZTUSI FÉNYTEST AKTIVÁLÁSA ÉS A KRISZTUSI VÉDELEM BEAVATÁSA 
 


BEAVATÁS A KRISZTUSI TUDATOSSÁG HÁRMAS EREJÉBE

2017.12.17.10.00.18.00.

ÉGI FÉNYPROGRAM

SZÍVBEN REJLŐ SZERETETERŐ FELSZABADÍTÁSA, KRISZTUSI FÉNYTEST  AKTIVÁLÁSA ÉS A KRISZTUSI VÉDELEM BEAVATÁSA


Jézus a Krisztusi tudatosság élő példáját horgonyozta le az emberiségnek, tudása vallási hovatartozástól függetlenül az általa kinyilatkoztatott örök érvényű igazságokban rejlik. A szeretet egyetemes törvényeiről tanított, és megmutatta, miképp juttathatjuk kifejezésre, a bennünk rejlő isteni fényt.

Jézus megváltói missziója, az emberi lelkek visszavezetése, az egyetemes szeretet által, az Istennel való egységbe. A földi küldetése megrengette a világot, hagyatéka mindmáig élő. Az szeretetről tanított, a hit erejéről, a szívben rejlő hatalomról, a megbocsátás kegyelméről és az Isteni irgalom általi megváltásáról. Megmutatta, hogy a Mennyek országát a szívünkben rejlő képességek által érhetjük el.

Jézus tanításai a jelen kor emberéhez szólva aktuálisabbak, mint valaha. Rövid földi életével a jelen időkben zajló hatalmas változásokat készítette elő. Kikövezte számunkra az utat, hogy lehetővé váljon emberi szintről a szeretet által felemelkedni egy magasabb dimenzióba, az Új Föld létvalóságába.

A szívünk az új világba való átjáró kapuja, a szeretet pedig maga az Út.
Ha az Isteni Szeretet Törvénye megfogan és kibontakozik minden ember szívében, akkor a sötétség korszakának valóban vége lesz.
A Krisztusi tudat a feltétel nélküli szeretet tudatossága. Az Isteni és emberi világ szívben való egyesülése, amely a szereteten keresztül
nyilvánul meg.

A Krisztusi Tudatosság a szeretetegységben való létezés létvalósága, amely a szellemi önvalónk és lelki önvalónk egységéből születik
meg bennünk, és az isteni szeretetbölcsesség által bontakozik ki.

A Krisztusi Tudatosság az Isten és ember közötti mélységes összehangolódás tudati szintje. Általa lehetővéválik a poláris minőségek szeretetben való feloldása és egyesítése,valamint a szívben rejlő isteni tulajdonságok kibontakozása.


A Krisztusi tudatban tud csak kiteljesedni az ember isteni valója.

A Krisztusi tudatosságnak három szintje van: az első, amikor fény küldöttként tekintünk önmagunkra, és tudatosan dolgozunk az Isteni Terv megvalósításában. A második, amikor ráébredünk, hogy Isten gyermekei vagyunk és magunkhoz vesszük örökségét. A harmadik, amikor felismerjük, hogy Isten és Mi egyek vagyunk.

A krisztusi tanítások a szeretet tettben való kifejezését, a krisztusi értékek fizikai manifesztációját és gyakorlatban való átültetését tanítják. 
Ebben az időszakban a Nap, a Vénusz, a Szaturnusz és a Merkúr a beavató Kígyótartó csillagképben tartózkodnak, és a Tejúton járnak. A Tejút fénytereiben átvonuló bolygók, mindig különleges beavató erőket hoznak működésbe.  Fénykapukat nyitnak, hogy kapcsolatba léphessünk az isteni világokkal, hogy magunkhoz vegyük a beavató isteni fénykódokat, amelyek lehetővé teszik az isteni energiák integrálását. A Nap az isteni úton való haladás tudatosságát adja, a Vénusz az isteni szeretet fényét közvetíti, a Szaturnusz az isteni törvényeket tanítja, a Merkúr pedig az isteni tudást hozza le.

Ezen nap alkalmával a Krisztusi tudatosság minőségeinek integrálásával fogunk foglalkozni, a Jézusi tanításokkal és a szeretet egységbe való felemelkedés misztériumával.
A Krisztusi Tudat kibontakozásának szellemi és lelki kulcsait kapjuk meg, és aktiváljuk a krisztusi tudat hármas erejét. A nap folyamán tanítások és médiumi közvetítések lesznek. 
I.    KRISZTUSI FÉNYERŐ BEAVATÁSA
A SZÍVBEN REJLŐ SZERETETERŐ FELSZABADÍTÁSA

Az első médiumi közvetítésben, tisztításban, gyógyításban és a krisztusi erő általi beavatásban részesülünk. Felemelkedünk Jézus Krisztus égi szentélyében, ahol tanításokat ad át, a bennünk rejlő isteni erő hatalmáról, és felszabadításának lehetőségéről.

Jézus fényerejével és krisztusi energiákkal, leoldjuk szívünk szakrális fénytereiben rekedt negatív minőségeket, érzelmeket és fájdalmakat. Megtisztítjuk a szív csakrát és a hozzá tartozó energiamezőt. Oldani fogjuk az önbüntető programokat, az önfeláldozás mártíromságát, az isteni erőtől való félelmet, és Isten felé érzett bűntudatot. Gyógyítjuk lelki sebeinket és karmikus sérüléseinket. Felszabadítjuk lelkünket és szívünket, mindazon gyengítő minőségektől, amelyek miatt nem tudjuk magunkba fogadni az isteni erőt.

Jézus által magunkhoz vesszük mindazon szeretet erő aspektusokat, amelyek által felszabadíthatjuk szívünket, lelkünket, és szellemünket. A Krisztusi Erő beavatása lehetővé teszi, hogy magunkba fogadjuk, azon isteni erőt, amely által véghezvihetjük a földi küldetésünk fénytervét.


 


II. KRISZTUSI ENERGIÁK BEAVATÁSA  
KRISZTUSI FÉNYMAGOK ÉS FÉNYTEST  AKTIVÁLÁSA

Minden ember magában hordozza a krisztusi tudatosság kifejlesztéséhez szükséges energetikai mintát. A szív csakra éteri kristályában őrizzük a 7 krisztusi fénymagot, amelyek fokozatosan aktiválódnak, amint haladunk a krisztusi tudatosságunk kibontakoztatásának útján. A fénymagok az isteni minőségek integrálását teszik lehetővé az energetikai szinten, és általuk épül ki a krisztusi fénytest. A Krisztusi fénytest a krisztusi tudat megtartója és az isteni önvalónk fizikai kibontakozását teszi lehetővé.

A második médiumi közvetítésben felemelkedünk a Krisztusi Tudatosság Fénytemplomába. Bíbor – Arany fénysugár energiájában és lángjában szívünk szakrális fénytereinek felszenelésében részesülünk.
Aktiváljuk a szív kristályunkat, a krisztusi fénymagokat és a krisztusi fénytestet. Integráljuk mindazon krisztusi minőségeket, amelyek a jelenlegi fejődési szinten elérhetővé váltak a számunkra. Jézus Krisztus által egyéni tanításban és beavatásban részesülünk, a krisztusi tudatosság kibontakozásához.


 


III.    A KRISZTUSI VÉDELEM BEAVATÁSA
AZ ISTENI VÉDELMI PAJZS AKTIVÁLÁSA

A jelen idők leghatalmasabb védelme a Krisztusi Energia, amely megvédhet minket a negatív hatásoktól. A világ a fény és árnyék küzdelmének színtere, ahol megmérettetik az ember. A krisztusi energia megemeli a rezgésszíntűnket, a szeretetegységbe és a kettősségek fölé emel bennünket. Isteni fényerőteret teremt körénk, és az isteni oltalom védelmét adja.

A harmadik részben, a krisztusi védelemről tanulunk. Gyakorlati tanításokat kapunk, hogy miképpen építsük ki a védelmező isteni erőteret önmagunk köré.

Felemelkedünk a Szeretet Egység Krisztusi Fénymező energiaterébe, lehorgonyozzuk és aktiváljuk a Krisztusi Védelem Fénypajzsát. 
A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat.

Az égi fényprogram tanításokat, médiumi közvetítéseket, energetikai oldásokat, aktiválásokat és isteni energiák integrálását foglalja magába.

Érdemes hozni tollat és papírt, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.

A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni, mindenkoron igazodva az egyéni és kollektív aktuális folyamatokhoz.


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

Jelentkezés szükséges!

A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 10.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)