2017 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
2017 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
CSALÁDFA GYÓGYÍTÁS
2017.11.19. 10.00.-18.00.
 
ŐSGENERÁCIÓS KARMIKUS LENYOMATOK OLDÁSA

ELŐZŐ ÉLETEKBŐL ÁTHOZOTT KARMIKUS KAPCSOLATOK HARMONIZÁLÁSA ÉS CSALÁDI MINTÁK OLDÁSA 
 


CSALÁDFA GYÓGYÍTÁS

ŐSGENERÁCIÓS KARMIKUS LENYOMATOK OLDÁSA

2017.11.19. 10.00.-18.00.

ELŐZŐ ÉLETEKBŐL ÁTHOZOTT KARMIKUS KAPCSOLATOK HARMONIZÁLÁSA ÉS CSALÁDI MINTÁK OLDÁSA

A jelen időszakban a karmikus kapcsolati rendszerek átalakítása zajlik. Mély szintekről kerülnek felszínre a fel nem oldott karmikus lenyomatok és lelki terhek. A karmikus visszacsatolások sorsszerűsége, arra ad lehetőséget, hogy a felszín alatt rejtőző okokat felismerhessük és feloldhassuk.

Ezen időszak minőségi szintemelkedés lehetőségét hordozza, de ahhoz, hogy egy letisztultabb és magasabb szintű életet éljünk, fel kell számolnunk a régi visszahúzó kapcsolati rendszereket, méltatlanná vált élethelyzeteket és el kell engednünk a múlthoz kapcsolódó érzelmi „poggyászainkat”.

A karmikus okozatok felismerésének és felszámolásának idejét éljük, most  lehetővé válik számunkra, hogy levághassuk visszahúzó kötéseinket, felszámoljuk a régmúltból magunkkal hozott fénytelen részeinket, feloldjuk lelki súlyainkat és karmikus kapcsolati mintáinkat.Szüleinktől és őseinktől számtalan jellembeli, jó és rossz tulajdonságot örököltünk, amelyek személyiségünkben és tetteinkben nyilvánulnak meg. Életünk és sorsunk összefonódik, azon emberek életével, akikkel rokoni szálak fűznek össze. Fizikai, mentális és lelki problémák nagy része szorosan kapcsolódik a családi karmához és ősgenerációs lenyomatokhoz, amelyekbe beleszülettünk.

Őseink bennünk élnek tovább, a felmenőink hagyatéka sorsunk szerves része, erény és próbatétel egyaránt. A családi vérvonali ágon öröklött tévedéseket felül kell írnunk, hogy őseink és szüleink hibáit ne ismételjük tovább. Így járulunk hozzá a földi síkban az emberi szint spirituális evolúciójához.

Az önmagunkra ébredés, a tudatosság és szabad akarat által, számtalan ősi és családi mintát oldhatunk fel, amelyek nem csak fizikai, de lelki és szellemi szinten is meghatározzák életünket.

Ezen nap alkalmával, az arkangyalok és a felemelkedett mesterek segítségével és támogatásával, létünk legmélyebb aspektusaiban megbúvó, okokat és okozatokat oldhatjuk és gyógyíthatjuk meg.
Oldani fogjuk előző életeinkből áthozott érzelmi és lelki súlyokat, a családi mintákat, a család karmát és ősgenerációs karmikus lenyomatokat. Felvesszük azon felemelkedett mesterekkel a kapcsolatot, akik egykoron az őseink voltak

A családfa gyógyítása komplex folyamat, amely lehetővé teszi jelenlegi inkarnációnk elfogadását, gyökereink megerősödését, családi kapcsolataink harmonizálását, betegségekre való hajlamaink felülírását, valamint testünk DNS és sejtszintű gyógyulását.

A program két mély meditációs oldásból és gyógyításból áll, amelyet az égi fénylények közvetítése és vezetése által zajlik. Továbbá tanítások lesznek a karma oldás spirituális lehetőségeiről és lelki felszabadulás gyakorlati megvalósításáról.
I. ELŐZŐ ÉLETEINKBŐL ÁTHOZOTT KARMIKUS OKOK FELISMERÉSE ÉS OLDÁSA
A MÚLT ÉLETEKHEZ KÖTŐDŐ LÉLEKRÉSZEK GYÓGYÍTÁSA
MICHAEL ARKANGYAL ÉS JEREMIEL MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

Leszületésünk előtt választjuk ki azon családot és vérvonalat, amely a legjobban illeszkedik azon karmikus mintához és megoldandó feladatokhoz, amelyet előző életeinkben nem oldódtunk fel. Az égi világ segítőivel készítjük elő azon élettervet és életutat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felülírhassuk előzőéleteink, fel nem oldott karmikus leckéit. A múlt hibáit csak a felismerés által lehet feloldani, a jelenlegi családunkban megélt nehézségek, elmúlt életeink hozadéka, amelyeket csak akkor tudunk átlényegíteni, ha megértjük a karmikus okokat, valamint szívből megbocsátunk magunknak és mindenkinek.

Az első közvetítésben az égiek segítségével felemelkedünk az Emlékezés Csarnokába, ahol az Akasha Krónikánk feljegyzéseit tárhatjuk fel és visszaemlékezhetünk előző életeinkre.  Jeremiel és Michael arkangyal segítségével előző életeinkből áthozott karmikus okainkat érthetjük meg, ezáltal lehetővé válik a karmikus kapcsolatok, élethelyzetek, felismerése és oldása. Fénybe emeljük és gyógyítjuk azon lélekrészeinket, amelyek előző életeinkben megsérültek, és amelyek a jelen időszakban visszatartanak bennünket a továbblépésben. 
 II. CSALÁDFA GYÓGYÍTÁS ÉS ŐSGENERÁCIÓS KARMIKUS MINTÁK OLDÁSA
URIEL ÉS RAZIEL ARKANGYAL MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSE

Nemzedékeken keresztül öröklődnek át az őseink ugyanazon fizikai és pszichikai tulajdonságai, erényeik jó gyümölcsei és hibáik rossz következményei. Földi feladataink fontos része, hogy nemesítsük azon családi és ősi vérvonalat, amelybe beleszülettünk, hogy felülírjuk a karmikus mintákat és hajlamokat, amelyeket fizikai, mentális és érzelmi szinten örököltünk, mert ez által oldjuk saját karmánkat is. Felmenőink ősi vérvonalának örökösei vagyunk, őseink bennünk és általunk élnek tovább. Elődeink és szüleink hibáit felül kell írnunk, hogy ne ismételjük tovább, így járulunk hozzá a földi síkban az emberi szint spirituális evolúciójához.

A második közvetítésben Uriel arkangyal és Raziel arkangyal segítségével, ősi vérvonalunk és nemzetségünk gyökereihez hatolunk, hogy megérthessük és feloldhassuk azon ősgenerációs karmikus mintákat, amelyek a családunkban ismétlődő, sorstörténések mögött húzódnak. Felvesszük a kapcsolatot felemelkedett elődeink női és férfi, apai és anyai ágával, hogy általuk a családi vérvonalunk örökségét és ajándékait magunkhoz vegyük.
A közvetítések és tanítások témái:

-    Családi minták és ősgenerációs programok felismerése
-    Öröklött családi terhek oldása
-    Karmaoldás és felülírás lehetőségei
-    Karma Tanácshoz intézet felhívás, a karmikus okok oldására
-    Karmikus csomók oldása
-    Felmenőket ért átok vagy rontás oldása
-    Négy alsó testben eltorzult információk felülírása
-    Ősi nemzetségi karmikus minták feloldása
-    Őseink feloldozása
-    Ima egy családtagunk megsegítésére
-    Szülők mintáinak felülírása
-    Átvállalt karma elengedése és oldása
-    Karma felderítése álomsíkban
-    Öröklött fizikai, pszichikai és szellemi betegségek gyógyítása
-    Családfa gyógyítás imában és meditációban

A szemináriumhoz írásos anyagot csatolok, de érdemes hozni tollat és füzetet.

Segítőink: Michael arkangyal, Uriel arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Raguel arkangyal, Raziel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Jeremiel arkangyal, Jézus, Mária, Saint Germain, Melkizédek és a Karma Urai

A program két részből áll, a folyamat médiumi közvetítések tanításaiban, energetikai oldásaiban, gyógyításaiban és isteni energiák integrálásában bontakozik ki.
Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.


Jelentkezés szükséges!

A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 10.000 Ft/Pároknak-családtagoknak: 9.000.-
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)