2017 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
2018 - Február
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
PÁRKAPCSOLATI KARMA OLDÁS
2017.12.03. TELIHOLD NAPJÁN 10.00.-19.00.
 
ANTARESZI FÉNYPROGRAM

PÁRKAPCSOLATI SÉRÜLÉSEK ÉS SZÍV SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA
KARMIKUS KÖTELÉKEK ÉS MÚLT FÁJDALMAINAK OLDÁSA 
 


ANTARESZI FÉNYPROGRAM

PÁRKAPCSOLATI KARMA OLDÁS

2017.12.03. TELIHOLD NAPJÁN 10.00.-19.00.

PÁRKAPCSOLATI SÉRÜLÉSEK ÉS SZÍV SEBEINEK GYÓGYÍTÁSA
KARMIKUS KÖTELÉKEK ÉS MÚLT FÁJDALMAINAK OLDÁSA

Ezen idő ciklus a karma lezárások és a sorsrendezés lehetőségét hordozza, hogy elengedhessük mindazt, ami már nem szolgálja a fejlődésünket és nincs összhangban a lélek fénytervével. Eljött az ideje annak, hogy felszabaduljunk a régi kapcsolatok karmikus kötelékeitől és érzelmi fájdalmaitól.

A jelen időszak sorsformáló erői a legmélyebb rétegekből hozzák a felszínre a megoldatlan karmikus problémákat és elnyomott lelki fájdalmakat. Nagyon mély belső átalakulás zajlik most bennünk, hogy lezárhassuk a múltat és kioldhassuk az alacsony rezgésszinten tartó részeinket.

Az emberi szinten végbemenő konfliktusok és válságok, a mélyben megbúvó rejtett okokat tárják fel, hogy felismerhetővé váljon mindaz, amit ideje elengedni és feloldani. Ahhoz, hogy eredményesen tudjunk megoldani a mostani időszakban kibontakozó próbatételeket, fel kell oldanunk a negatív érzéseket, túl kell lépnünk a berögzült karmikus mintákon és el kell engednünk a lelki terheket, amelyek a múlthoz kötnek és a szenvedés létköreiben tartanak bennünket.

Belső átlényegülésünk lényege, hogy tudatosan változzunk, lélekerőből emelkedjünk és szívből teremtsünk. Fel kell nőnünk önnön magunk magasabb létvalóságába, mert csak így tudunk eredményesen túljutni a mostani energetikai váltáson, amely egy új paradigmába emel fel bennünket.
Ebben az időszakban a Nap, a Merkúr és a Szaturnusz a beavató Kígyótartó csillagkép alatt tartózkodik. A Kígyótartó csillagkép az ösztönerők feletti uralom képességét adja és ősi gyógyító erőket ébreszt fel bennünk. A Kígyótartó csillagkép most abban támogat minket, hogy megérthessük a tudattalan szinteken működő karmikus mintákat és kapcsolati rendszereket, valamint hogy kezünkbe vegyük sorsunk uralásának képességét. A Vénusz a Skorpió csillagkép ollójánál fog tartózkodni, amely a szerelemben és a párkapcsolatokban, a lezárás, levágás és elengedés idejét hozza.

Ezen a napon különleges együttállás is létre jön: A Napunk együttállásba kerül az Antares csillagával, amely az isteni szeretet szimbóluma, vele szemben pedig a kiteljesedő Hold, az Aldebaran, a léleklátás csillagával áll együtt. Ezen csillagenergiák rendkívüli lehetőséget nyitnak meg számunkra, hogy lelkünk legmélyebb részeire lássunk rá, tudatosan feloldhassuk a rejtett karmikus okokat és az isteni szeretet erejével begyógyítsuk a szívünk sebeit.

Az Antares csillaga a Skorpió csillagkép szíve, az isteni világnak és a világunk karma-kerekének tartó pillére, valamint a galaktikus Akasha krónika székhelye.  Az egyetemes isteni szeretet fényhídja, amely összeköti az égi és földi világot. Az Antareszi csillagfénykódok az isteni szeretet misztériumába avatnak be, hogy szívünk szakrális fénytereiben kibontakozhasson, az isteni szeretet fénye. Az Antares fénykapuján át érkező Isteni Szeretet Ereje által most lehetőségünk nyílik kiemelkedni a karmikus sorskör fénytelen és szeretet nélküli létminőségeiből.
Erre a napra az arkangyalok egy csodálatos és felemelő égi fényprogramot adtak át, hogy felszabadíthassuk szívünket és lelkünket a múlt fájdalmától, karmikus lenyomataitól és mindazon megkötő minőségektől, amelyek gátolják a boldog párkapcsolat megteremtését.

A program három részből áll, a folyamat médiumi közvetítések tanításaiban, energetikai oldásaiban, gyógyításaiban és isteni energiák integrálásában bontakozik ki.

I.    ELŐZŐ ÉLETEKBŐL ÁTHOZOTT KARMIKUS VISSZACSATOLÁSOK, KÖTÉSEK ÉS LENYOMATOK OLDÁSA

A MÚLT ÉLETEKHEZ KÖTŐDŐ LÉLEKRÉSZEK GYÓGYÍTÁSA

A jelen inkarnációnk sorsösvényét, az előző életeinkből áthozott és fel nem oldott leckékből hozzuk létre. Mindaz, amit még nem engedtük el, és nem emeltünk a fénybe, a jelen életünkben újra megmutatkozik. Az előző életekben átélt párkapcsolati traumák és érzelmi sérülések, energetikai blokkokat és lelki fájdalmakat okoznak, amelyek ha egykor nem lettek feloldva, a jelen életünkben ismét hatnak ránk, és befolyásolják a szerelmi életünket. A párkapcsolati problémák, arra késztetnek, hogy a lelki okok mélyére ássunk, és felkutassuk a karmikus okokat, hogy feloldhassunk és elengedhessük őket. A magány hátterében sokszor, olyan fogadalmak lehetnek, amelyeket előző életünkben tettünk, és amelyek miatt, tudat alatt a magányt választjuk. Vannak esetek, amikor a szakrális csakra blokkjait, az egykoron létrehozott szexuál- mágikus kötések vagy pecsétek okozzák, amelyek energetikai szinten azt a célt szolgálták, hogy csakis a megkötő személy iránt érezzünk szerelmet, és örökké csak őt szolgáljuk.

Az első médiumi közvetítésben az arkangyalok segítségével felemelkedünk az AKASHA feljegyzések és az emlékezés fénycsarnokába, ahol feltárhatjuk, azon karmikus okokat, amelyeket életünk jelen szakaszában lehetőségünk van feloldani és átlényegíteni. Visszaemlékezünk előző életeink azon történéseire, amelyek miatt a jelenben megoldatlan párkapcsolati problémákkal találkozunk. Oldjuk a fogadalmakat, esküket és ígéretünket, amelyek megkötik lelkünket. Leoldjuk mindazon karmikus kötelékeket és szexuál- mágikus pecséteket, amelyek feloldhatóvá váltak, hogy felszabadítsuk szakrális és szív csakránk energiatereit. Fénybe emeljük és felszabadítjuk azon lélekrészeinket, amelyek a múltban ragadtak. Gyógyítani fogjuk, mindazon lelki fájdalmakat és érzelmi sebeket, amelyeket a múlt életeinkből hoztunk át.
II.    SZÜLŐI PÁRKAPCSOLATI MINTÁK ÉS ÁTVETT KARMIKUS LENYOMATOK OLDÁSA

Gyermekként a szüleink állítanak nekünk példaképet, általuk tanuljuk meg a párkapcsolati szerepmintákat, és sajnos sokszor ismételjük az ő tévedéseiket. Gyakorta fordul elő, hogy pont olyan párt választunk, amilyen az édesanyánk vagy édesapánk volt, de ez valójában nem hoz boldogságot nekünk, mert lelki alkatunkhoz teljesen más társ illene. Ha gyermekkorban valamelyik szülőnktől nem kaptuk meg a szeretetet és a figyelmet, akkor a későbbi párválasztásnál, lehet, hogy reménytelen szerelmet vonzunk be. Máskor pedig a szüleink boldogtalansága késztet minket tudat alatt arra, hogy inkább egyedül maradjunk, mert azt gondoljuk, hogy így elkerülhetjük, mindazon fájdalmakat, amelyeket a párkapcsolat vagy házasság okozhat. Gyermekkorban tudattalanul öltjük magunkra a szüleink párkapcsolati mintáit, karmikus lenyomatait, és belénk plántált programjait, amelyeket felnőttkorban kell tudatosítanunk és feloldanunk.

A második médiumi közvetítésben arkangyalok égi segítségével, oldani fogjuk a szüleinktől átvett párkapcsolati mintákat és karmikus lenyomatokat. Elengedjük és feloldjuk, mindazon gyermekkorban átélt lelki hatásokat, amelyeket a szüleink életéből és párkapcsolatából vettünk magunkra. Oldjuk azon negatív programokat, amelyek tudat alatt befolyásolják a párválasztást és a szerelmi életünket. Gyógyítani fogjuk, azon lélekrészeinket, amelyek gyermekkorban elszenvedett fájdalmas élettapasztalatok érzelmi állapotaiban ragadtak. Elengedjük a szüleink iránt érzett hibáztatást, haragot és neheztelést. Feloldjuk azon karma hatást, amelyet önként átvettünk vagy átvállaltunk a szüleinktől. Gyógyítani fogjuk azon érzelmi és lelki sebeket, amelyeket gyermekkorban szereztünk, amelyek miatt értéktelennek érezzük magunkat, és amelyek miatt önelfogadási problémákkal küzdünk.
III.  A MÚLT ELENGEDÉSE

MÚLT SZERELMI CSALÓDÁSAINAK FELDOLGOZÁSA ÉS KARMIKUS KÖTELÉKEINEK OLDÁSA

A régi párkapcsolatok szerelmi csalódásainak és fájdalmainak energetikai lenyomata „energetikai sebet” hagy az aurában és a csakrákban, és gátol minket abban, hogy tovább tudjunk lépni. A régi fel nem oldott, el nem engedett bánat, fájdalom, harag és más negatív érzések azt eredményezik, hogy kivetítjük másokra a bennünk felgyülemlett érzéseket, ezért nem vonzzunk be, vagy éppen időről időre eltávolodunk társunktól, és ez által a boldog párkapcsolat lehetőségét is. Sokszor az is előfordul, hogy energetikai szinten nem oldottak le a régi éteri kötelékek, és ezért nem tudjuk végleg elengedni a volt szerelmet és párkapcsolatot. Egy templomi esküvő fogadalmát nem lehet egy hivatali papírral felbontani, mert „amit Isten egybekötött ember szét nem választhatja”, ezért ahhoz, hogy egy ilyen erős fogadalmat feloldjunk, angyali és isteni segítségre van szükség.

A nap harmadik médiumi közvetítésében arkangyalok égi segítségével, oldani fogjuk a múlthoz kötő érzelmi állapotokat és lelki fájdalmakat. Oldjuk a bánat, szomorúság, veszteség, düh, harag, sértődöttség, neheztelés, hibáztatás és más negatív érzéseket, amelyek miatt nem tudunk túllépni a múlt történésein.  Szeretettel elengedjük és megbocsátjuk mindazoknak, akik megbántottak minket. Megtörjük és feloldjuk a fogadalmakat, ígéreteket és esküket, amelyek fogva tartanak minket, oldjuk a régi kapcsolatok energetikai kötéseit, hogy érzelmileg felszabadulhassunk.

A nap végén égi szentélybe utazunk, ahol Antareszi fénykódok befogadásával, teljes és átfogó gyógyítást kapunk érzelmi, asztrális és lelki szinten. Megnyitjuk a lélek fénykapuját, az isteni szeretet energiák befogadására és integrálására. Aktiváljuk a szív éteri kristályát és megújítjuk a szív csakránk fénytereit, hogy érzelmi szinten kibontakoztathassuk az isteni énünk és a Mennyei Forrás szeretet fényét.
Segítőink: Antares, Plejadok és Vénusz csillagának angyali fényküldöttei, Chamel arkangyal, Haniel arkangyal, Gábriel arkangyal, Michael arkangyal, Zadkiel arkangyal, Anael arkangyal, Rafael arkangyal és Jeremiel arkangyal

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

Jelentkezés szükséges!

A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 10.000 Ft/Pároknak: 9.000.-
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)