2017 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2018 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
2018 - Február
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
ÉLETKÜLDETÉS FÉNYTERVE
2017.10.15. 10.00.-18.00.
 
ISTENI TERVÜNK KIBONTAKOZTATÁSÁT ÉS ÉLETFELADATUNK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

BEAVATÁS AZ EGYSÉG ANGYALÁNAK SZIMBÓLUMÁBA! 
 


ÉLETKÜLDETÉS FÉNYTERVE

2017.10.15. 10.00.-18.00.

BEAVATÁS AZ EGYSÉG ANGYALÁNAK SZIMBÓLUMÁBA!

ISTENI TERVÜNK KIBONTAKOZTATÁSÁT ÉS ÉLETFELADATUNK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ ÉGI FÉNYPROGRAM

Életfeladatunk megtalálása, valamint életküldetésünk megvalósítása, létünk legfontosabb és egyben a legnehezebb feladata, amelyet csakis a valódi önismeret és szívünk igaz vágyainak ismerete által fedezhetünk fel. Az isteni tervünk magában foglalja az ételfeladatunk, sorsmissziónk és a szent céljaink megvalósításának égi fénytervét.

Az életküldetés nem más, mint az, amiért itt vagyunk a Föld nevű bolygón, egy feladat, amelyet leszületésünk előtt vállaltunk, hogy fejlődjünk, megvalósítsuk álmainkat, magasabb rendű céljainkat és segítsük a Föld felemelkedését.

Ahhoz, hogy ráébredjünk létünk valódi céljára és az életfeladatunkra, fel kell szabadítanunk a szívünket és a lelki erőinket. Le kell oldani a szívtérben rekedt összes hátráltató érzelmet, hogy teret adhassunk az Igaz Önvalónk kibontakozásának, mert csakis szívünk teremtő hatalmával vagyunk képesek megvalósítani isteni tervünket és égi küldetésünket.

 
Az életcél megtalálásához és életutunk kiteljesedéséhez vezető úton szükséges, hogy lebontsuk mindazt, ami nem mi vagyunk. A sikeres, boldog és beteljesült életet, amire vágyunk, csakis az igazi önvalónk által tudjuk maradéktalanul megvalósítani.
Ehhez fel kell ismernünk és felül kell írnunk az önkorlátozó hiedelmeinket, önszabotázs programjainkat és a torzult önvédelmi mechanizmusainkat. Át kell lényegíteni az önmegvalósítás útjában álló félelmeinket, mert csak letisztult tudatossággal és megújult lélekerővel tudjuk véghezvinni a ránk bízott feladatokat.
Ebben az időciklusban a Jupiter, a Merkúr, a Nap, a Mars és a Vénusz is a Szűz csillagképben tartózkodik.

A mostani időszak a nagy átrendezés, radikális változás és mélyreható átalakulás idejét hozza. Az életünk számtalan területén teremthetünk most rendet és tisztaságot. Lehetővé válik számunkra, hogy tudatosítsuk, merre akarunk haladni és letisztuljon bennünk, hogy mi a valódi rendeltetésünk, szent célunk és életküldetésünk. Most felszámolhatjuk, mindazokat a korlátozó körülményeket és tarthatatlan élethelyzeteket, amelyek útját állják, igaz valónk és életküldetésünk megvalósításának. Ebben kapunk most hatalmas segítséget az égiektől, hogy az isteni elrendelés fényterve kibontakozhasson.

Ezen a napon a Hold a Regulus csillaggal áll együtt. Regulus az Oroszlán csillagkép szíve, a szív teremtő ereje és a feltétel nélküli szeretet kapcsolódik hozzá. Regulus által közvetített csillagfénykódok a szív erejét aktiválják. A Hold-Regulus együttállás, az érzelmeink feletti uralás képességét adja és a feltétel nélküli szeretet áldását.

Itt az idő, hogy követve igazi vágyainkat és magasabb rendű céljainkat, felvállaljuk a rendeltetésünket, hogy az álmaink fonalán szőtt terveinket véghezvihessük.

Ezen fényprogramot az angyali világ fénylényei adták át, a mostani időszakban aktuális lelki oldások és érzelmi gyógyulások megsegítésére.  A fényprogram lehetővé teszi az életutunkat és égi küldetésünket támogató segítő energiák lehorgonyzását és magasabb minőségeink integrálását.


Az égi fénylények átadják azon tanításokat, felsőbb tudatosság elérését segítő fénykódokat és támogató isteni energiákat, amelyek segítenek kibontakoztatni fizikai síkban égi küldetésünk és életutunk isteni fénytervét.
I.    LÉLEK FÉNYTEREIT GYÓGYÍTÓ ÉGI SZENTÉLY
LELKI MEGTISZTULÁS, ÉRZELMI OLDÁS ÉS A SZÍV FÉNYTEREINEK GYÓGYÍTÁSA

Az első médiumi közvetítésben felemelkedünk egy égi gyógyító szentélybe, ahol Mária, Chamuel arkangyal, Zadkiel arkangyal és Rafael arkangyal égi segítségével oldásban és gyógyításban részesülünk.
Oldjuk a kapcsolati konfliktusokból eredő negatív lenyomatokat, amelyek miatt elveszítettük önmagunkba és másokba vetett hitünket és bizalmunkat.
Oldjuk a csalódottság, a reményvesztettség és a veszteség múltbéli érzelmi súlyait, amely miatt lemondtunk álmainkról és igaz vágyainkról.
Oldjuk a múltbéli fogadalmak és egyességek karmikus kötelékeit, amelyek miatt nem tudunk továbblépni és felszabadulni. Megbocsátva szeretettel elengedjük mindazokat, akik megbántottak, nem becsültek és kihasználtak minket.
Átlényegítjük a neheztelés, a megbántottság és harag lelki súlyait, valamint mindazon régi fájó érzéseket, amelyeket készen állunk elengedni.  Oldjuk az önbecsülést, önmegvalósítást és önelfogadást gátló érzelmi mintákat.
Gyógyítjuk a lélek fénytereit és szívünk sebeit, hogy újra visszanyerhessük érzelmi stabilitásunkat, belső egyensúlyunkat és lelkesedésünket. Felszabadítjuk szívünket, mindazon lelki súlyok alól, amelyek akadályozzák igaz önvalónk kibontakozását.
II.     SZENT SZÍV FÉNYTEMPLOMA
MAGASABB ÉNÜNKKEL VALÓ EGYSÉG MEGTEREMTÉSE
SPIRITUÁLIS ERŐINK ÉS ADOTTSÁGAINK MEGÚJÍTÁSA

A második médiumi közvetítésben Jézus, Uriel arkangyal, Michael arkangyal és Metatron arkangyal égi segítségével felemelkedünk a Szent Szív Fénytemplomába.
Összhangot és egységet teremtünk alsó és felső, emberi és angyali, fizikai és szellemi énünk között. Összekapcsolódunk a magasabb énünk felsőbb tudatosságával, hogy tisztán láthassuk a jelen inkarnációban vállalt tanulási feladatainkat, vállalásainkat és küldetésünket.
Találkozunk égi tanítóinkkal, szellemi vezetőinkkel és angyalainkkal, akik által útbaigazítást és tanítást kapunk az előttünk álló életfeladatok sikeres megoldásához.  
Felszabadítjuk és megújítjuk a küldetésünk megvalósításához szükséges spirituális erőinket és adottságainkat. Lényünk minden részével visszakapcsolódunk az isteni egység létállapotába.
A Szeretet Forrásának élő lángjában felszabadítjuk szívünk teremtő erejét, és megújítjuk lelkünk fényét, hogy újra teljes lényünkkel tudjunk haladni az életutunkon, égi küldetésünk és isteni tervünk megvalósításán.
Lehetővé válik, hogy Isteni szintekről új szellemi potenciálokat, tudást  és erőket horgonyozzunk le.
Beavatást nyerünk az Egység Angyalának Szimbólumába.

A szimbólum által egységet és harmóniát teremthetünk lényünk különböző tudati szintjei és aspektusai között. Felszabadítja a szívünket és magasabb szellemi perspektívába emeli a tudatot, mely által a szükséges megoldási lehetőségek feltárulkoznak.
Feltölti lényünket az Isteni Forrás tiszta energiáival, szeretetével és mindazon erőpotenciálokkal, amelyek szükségesek a boldog és beteljesült élet megvalósításához, életfeladatunk és sors missziónk beteljesítéséhez.

Segítőink: Mária, Jézus, Metatron arkangyal, Michael arkangyal, Chamuel arkangyal, Haniel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Zadkiel arkangyal és Antariel arkangyal.

A közvetítések és tanítások témái:
- Életcél megtalálását és égi küldetés felvállalását és beteljesítését segítő angyalok megismerése
- Önismereti kérdések, melyek segítik feltérképezni képességeinket és adottságainkat
- Saját árnyékaink és gyengeségeink felismerése és átlényegítése
- Életküldetés felvállalását akadályozó blokkok oldása
- Hamis vágyak, korlátozó erők (belső-külső) oldása
- Belső „szabotőr én” és szabotáló programok átlényegítése
- Félelmek és belső gátak oldása
- Szent cél megtalálásának útja
- Felszabadító invokáció a felemelkedett mesterektől
- Imák az életfeladat és égi küldetés megtalálásához és megvalósításához
- Eggyéválás a magasabb Én-nel
- Szívünk vágyainak és céljainak megismerése
- Egyéni életutat és égi tervet segítő égi energiák lehorgonyzása
- Életterv fénykódjainak aktiválása
- Kapcsolat felvétel a szellemi vezetőkkel
- Tudatosság áthangolása a felsőbb önvaló fényvalóságához
- Inspiráció, motiváció, önbizalom, célkitűzés, önmegvalósítás
- Társteremtés a felsőbb önvalónkkal és Istennel

A szemináriumhoz írásos anyagot csatolok, de érdemes hozni tollat és füzetet.
A program teljessége a médiumi közvetítések, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni.

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

Jelentkezés szükséges!

Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
 (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 10.000.-
Aysha