2016 - Október
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
2016 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
2016 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Főoldal > Főoldal
Az út a szívünkön át vezet
 
ANGYALFORRÁS 
 


A szívünk a kapu ég és föld között,


összekötő híd az anyagi és a spirituális világ között.


Szívünk lelkünk temploma,


 lelkünk pedig Istennek otthona.


Szívünk ereje,


Isten ereje


A szeretet  az egyetlen eszköz


mely visszavezet hozzá


 


"Kövessétek a Mennyei Atya és a Föld Anya összes angyalainak példáját, akik "éjjel-nappal" szüntelenül munkálkodnak a Földnek és a Mennyek Országán"


"És akkor Föld Anyátok és Mennyei Atyátok elküldi majd hozzátok az Ő angyalait, hogy azok tanítsanak benneteket, szeressenek és szolgáljanak néktek. És ők fel fogják írni Istennek törvényeit a ti fejetekbe, a ti szívetekbe és a ti kezeitekbe, hogy tudjátok, érezzétek és betartsátok azokat. Imádkozzatok minden nap a ti Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, hogy olyan tökéletes legyen a ti lelketek, mint Mennyei Atyátok Szent Lelke, és olyan tökéletes legyen a ti testetek, mint a Föld Anyátok élő teste. Mert ha ti megértitek, érzitek és követitek a Törvényt, akkor mindaz, amiért imádkoztatok Mennyei Atyátokhoz és Föld Anyátokhoz, megadatik néktek. Mert mindennél nagyobb Istennek az Ő bölcsessége, szeretete és hatalma.Imádkozzatok ezért így a ti Mennyei Atyátokhoz:


"Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved.


Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.


Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké,


Ámen"Föld Anyátokhoz, pedig ekképpen Imádkozzatok:


"Mi Anyánk ki a Földön vagy, szenteltessék meg a Te Neved.


Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Miként te benned azonképpen bennünk is.


Ahogyan mindennap elküldöd a Te angyalaidat, úgy küld el őket hozzánk ma is. És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is jóvá tesszük mind azt, amit ellened vétkeztünk.


És ne vígy minket a betegségbe, de szabadíts meg minden rossztól, mert tiéd a Föld, a test és az egészség.


Ámen"Egyre többünkben merül fel az igény, hogy többet tudjunk meg önmagunkról és felfedezzük képességeinket, lehetőségeinket, az élet értelmét, valódi célját. Fejlődésünk nélkülözhetetlen állomása az önmegismerés, mert magunkban hordozzuk az univerzum


MIND-ÉN-S-ÉG-ét.


Minden teremtett lélek képes arra, hogy szívében, lelkében lakozó ISTENI ÉN által újra birtokába kerüljön az emberiség hajnalán elfelejtett spirituális képességeinek.


A TEST az anyag fogságában él, a SZELLEM isteni szárnyaló és szabad, a LÉLEK az összekötő híd, menny és föld között.


 Szívünkben, lelkünkben hordozzuk a leghatalmasabb erőt, amit csak birtokolhatunk a SZERETETET


A spirituális utunkon ahol önmagunkat és Istent fedezzük fel, az Angyalok az útitársaink ők Isten és emberek közt léteznek, láthatatlan segítőink, akik útba igazítanak. és a forrás fényét sugározzák ránk.


  


 "Ha akár az emberek, akár az angyalok


nyelvén szólok is, de nincs bennem szeretet,


olyanná válok, mint a lélektelenül


harsogó trombita vagy csengő cintányér.


Habár megmondom mi lesz,


és tudok minden titkot és az összes bölcsességet,


 és bár olyan erős a hitem, mint a vihar,


ami hegyeket képes elmozdítani,


de nincs bennem szeretet, semmi vagyok.


Ha szétosztom mindenemet a szegények között,


hogy legyen mit enniük,


ha atyámtól kapott minden tüzemet odaadom nekik,


de nincs bennem szeretet semmi sem válik javamra.


A szeretet türelmes, a szeretet jóságos.


A szeretet nem irigykedik, nem gonoszkodik.


Nem ismer büszkeséget, se nem durva,


se nem önző, nehezen háborodik fel,


nem kárörvendő.


Nem élvezi a hamisságot,


de együtt örül az igazságnak.


A szeretet mindent véd,


mindent hisz és mindenben reménykedik,


mindent elvisel és sohasem merül ki.


Mindenek, a nyelvek, a tudomány,


elenyésznek a szeretet mellett"


 


Pál apostol első levele a Korinthoszbeliekhez


  


És szólt az Ősúr


Én vagyok a világ


A nyilvános titok


 Számtalan személyben


 Egyetlen egy vagyok


Az egyetlen törvény Vagyok én, az élet


 A világos örvény


Én vagyok a lélek


Mert én vagyok az ész,


A teremtő elme


Én az üdv a szellem


Szertelen szerelme


Én vagyok az álló


s a száguldó jelen


egyetlen érzésben


 örvénylő értelem


Végtelen végekben


A középpont vagyok


Az időben nyugszom,


 A térben rohanok


Világokat nemző,


Mindeneket látó


Az örök körben


Én vagyok az átló.


Én vagyok, örökké


és mindenütt mindenben


Én vagyok az ige Én vagyok az ISTEN


 


*****************************


Isten szeretete és áldása kísérjen utadon, és ne feledd a végső igazság a szívedben rejlik.


 


AYSHA