2017 - Március
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
2017 - Április
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2017 - Május
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
RAZIEL ARKANGYAL FÉNYPROGRAMJA
2017.02.26. ÚJHOLD NAPJÁN 10.00.-19.00.
 
MISZTÉRIUM TUDÁS FELSZABADÍTÁSA ÉS SPIRITUÁLIS KÉPESSÉGEK AKTIVÁLÁSA

BEAVATÁS RAZIEL ARKANGYAL HARMADIK SZEMET AKTIVÁLÓ ÉS TISZTÁNLÁTÁST FEJLESZTŐ ANGYAL SZIMBÓLUMBA
 
  RAZIEL ARKANGYAL FÉNYPROGRAMJA

SPIRITUÁLIS KÉPESSÉGEK AKTIVÁLÁSA ÉS REJTETT MISZTÉRIUM TUDÁS FELSZABADÍTÁSA

2017.02.26. ÚJHOLD NAPJÁN 10.00.-19.00.

BEAVATÁS RAZIEL ARKANGYAL HARMADIK SZEMET AKTIVÁLÓ ÉS TISZTÁNLÁTÁST FEJLESZTŐ ANGYAL SZIMBÓLUMBA

"A jelen kor adománya, hogy titkos rejtekéből, mint a föld mélyéből feltörő tiszta forrás, rejtett tudásunk felszabadulhat és spirituális képességeink aktiválódnak."

A Földet körülölelő energiahálóból korszakokat uraló régi energiák és árnyék hatások oldódnak ki.  Sokféle megkötő és korlátozó erőtér húzódik vissza és semmisül meg, aminek hatására, szellemi és a lelki szinteken megtisztulhatunk és felszabadulhatunk. Leoldódnak rólunk mindazon megkötő minőségek és elhomályosító fátylak, amelyek legátolták a lelki adottságainkat és lekorlátozták a szellemi képességeinket. Most új szintekre emelkedünk fel és hatalmas égi segítségben részesülünk, hogy spirituális szinten kiteljesedhessünk.

Az Isteni Kegyelem Fényenergiáiban, spirituális képességeink, valamint előző életeinkben megszerzett tudásunk felszabadítható, ezen adottságok magasabb szinten való kibontakoztatása, spirituális utunk fontos része.

Eljött az ideje annak, hogy a bennünk rejlő kincsek a felszínre emelkedjenek, előző életeinkben  megszerzett tudásunk, képességeink aktiválódjanak, és magasabb szinten váljanak elérhetővé a számunkra. A feladatunk az, hogy tudatosan befogadjuk és integráljuk a felénk áradó felszabadító isteni energiákat, hogy spirituális önvalónk kiteljesedése által, beteljesíthessük égi küldetésünket.


Raziel arkangyal által átadott fényprogram a spirituális erőink és fényminőségeink megújításában nyújt segítséget, hogy felszabadíthassuk spirituális képességeinket és felszínre hozhassuk a magunkkal hozott tudást.


Raziel arkangyal az égi és földi tudás arkangyala, nevének jelentése „Isten titka”, ismerője Isten és a Világmindenség összes titkának. A Legfensőbb Misztériumok Uraként, a titkos tartományok és rejtett tudás angyalaként ismeretes.

Segítségével tudunk szellemileg emelkedni és fejlődni, hogy megérthessük az emberi logikát meghaladó eszméket, misztikus igazságokat, ezoterikus tanokat és kinyilatkoztatásokat. Kiváló segítő, amikor spirituális utunkon bizonyos titkokba ütközünk, ha karmikus fájdalmak miatt nem merjük felvállalni a spirituális utunkat, ha félünk a saját erőinktől és ha előző életeinkből származó blokkok gátolják a magasabb szintű észlelés képességeinek a kibontakozását. Raziel arkangyal segítségével nyitottá és fogékonyabbá válunk a magasabb szintű látnoki észlelésekre, általa aktiválhatjuk, fejleszthetjük a tisztánlátást, a spirituális képességeket és az isteni útmutatás érzékelését.


A nap folyamán magasabb szellemi szintre emelő tanítások, tisztító meditációk, spirituális képességeket aktiváló, és fejlesztő gyakorlatok lesznek. Raziel arkangyal segítségével felszabadítjuk a bennünk rejlő misztikus tudást, aktiváljuk előző életeinkben megszerzett beavatások fénykódjait és tudatilag megnyílunk a magunkkal hozott bölcsesség integrálására. Oldani fogjuk a tisztánlátásunk és spirituális képességeink kibontakozását gátló, karmikus és energetikai minőségeket, valamint a szellemi és lelki blokkokat.

A napot megkoronázva, beavatást nyerünk Raziel arkangyal tisztánlátást fejlesztő és harmadik szemet aktiváló szimbólumába!

I. REJTETT TUDÁS FELSZABADÍTÁSA ÉS BÖLCSESSÉG FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

Különböző korszakok kultúráiban, számtalan sorsösvényen tanultuk a misztériumok felszabadító tudását. Az ősi tudás tanításai bennünk élnek, a beavatások fénykódjait önmagunkban hordozzuk. Előző életeinkben megszerzett tudást nem veszítjük el, szellemi önvalónkban őrizzük. Amikor elérjük a megfelelő tudatszintet és szellemi érettséget, felsőbb önvalónk által felszínre hozhatjuk és aktiválhatjuk.

Az első médiumi közvetítésben Raziel arkangyal segítségével, felszínre hozzuk és oldjuk azon karmikus okokat, mintákat, lelki fájdalmakat és ősi traumákat, amelyek miatt elzártuk önmagunktól a szellemi tudásunkat. Felszabadítjuk és meggyógyítjuk azon lélekrészeinket, amelyeket egykoron elvesztettünk és az előző életekben szerzett bölcsességet hordozzák. Lelkünk eddig elzárt, rejtett részeit fedezzük fel, visszaemlékezünk előző életeinkre és megnyitjuk az egykoron megszerzett tudás emlékkódjait. Felszínre hozzuk és integráljuk a múltban szerzett spirituális ismeret információs mezőit és aktiváljuk azon beavatások fénykódjait, amelyeket a jelenlegi fejlettségünk szintjén elérhetővé váltak a számunkra.
II.TISZTÁNLÁTÁS ÉS SPIRITUÁLIS KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA

BEAVATÁS RAZIEL ARKANGYAL SZIMBÓLUMÁBA

A spirituális képességeink a velünk született isteni adottságok, amelyek által megvalósíthatjuk isteni tervünket és magasabb fejlettségi színre juthatunk. A tisztánlátás képessége nem más, mint a transzcendens valóság érzékelése képekben és látomásokban, téren és időn át. Mindennapi életünkben is nagy hasznát vesszük, hogy átláthassuk az életünket és megláthassuk a jövőben rejlő lehetőségeket.

A második  médiumi közvetítésben Raziel arkangyal által megtisztítjuk a homlok csakrát és a harmadik szem energetikai fényterét, oldjuk a szellemi blokkokat, a félelmeket és azon energetikai minőségeket, amelyek fátyolként takarják és elhomályosítják a tisztán látás képességét. Raziel arkangyal égi támogatásával, oldjuk előző életeinkből áthozott karmikus blokkokat, azon lelki traumákat, szellemi gátakat, és karmikus okokat, amelyek miatt leblokkolódtak spirituális adottságaink és tisztánlátásunk. Aktiváljuk a tobozmirigyben lévő „éteri-kristályt”, a tisztán látás képességének energetikai érzékszervét. Integráljuk és aktiváljuk azon spirituális képességeinket és erőket amelyek égi küldetésünk megvalósításához a jelen inkarnációban szükségünk van.    

Beavatást nyerünk Raziel arkangyal tisztánlátást fejlesztő és harmadik szemet aktiváló szimbólumába!A program teljessége a médiumi közvetítés, az energetikai folyamat, valamint az égi tanítások által fog kiteljesedni.

Segítőink: Raziel arkangyal, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Haniel arkangyal, Rafael arkangyal, Thoth, Ízisz, Hórusz Melkizédek és Saint Germain

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az Isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

Jelentkezés szükséges!
A tanfolyamot vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 10.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)